ABBYY FineReader 15 – По-интелигентното PDF решение

Какво представлява ABBYY FineReader?

ABBYY FineReader е универсален PDF инструмент, който дава възможност на хората, работещи с информация, да управляват документите ефективно на дигиталното работно място. Той използва базираната на изкуствен интелект (AI) технология за оптично разпознаване на символи (OCR) на ABBYY, за да улесни дигитализирането, извличането, редактирането, защитата, споделянето и съвместната работа по всички видове документи в модерната работна среда.

ABBYY FineReader PDF намалява неефективността, произтичаща от недостъпни и невъзможни за търсене документи и информация; работни процеси, включващи микс от хартиени и дигитални документи; задачи, изискващи множество софтуерни приложения. Това позволява на работещите с информация да се фокусират върху своите области на експертиза вместо върху тънкостите на административните задачи.

Функционалности на ABBYY FineReader 15

Функционалности ABBYY FineReader 15

Защо ABBYY FineReader е идеален за Вашите PDF файлове?

 • Моменталното фоново разпознаване прави невъзможните за тър­сене PDF файлове дос­тъпни за работа;
 • Високоефективно срав­няване на документи с възможността да се сравняват документи в различни файлови формати, включително сканирани документи, в които не може да се търси;
 • Голям брой езици за разпознаване, вклю­чително интелигентно откриване на езика на документа и поддръжка на многоезични доку­менти;
 • Лидер в сферата на OCR с изключително качество на OCR кон­вертиране;
 • Усъвършенствана диги- тализация на документи и функционалност на конвертиране с OCR Editor;
 • Изключителна точ­ност на конвертиране и извличане на таблици.

Ключова функционалност на ABBYY FineReader

ABBYY FineReader предлага всеобхватен набор от инструменти за опростяване на работата с документи в най-различни формати – независимо дали са дигитални по произход или дигитализирани от хартия.

ABBYY FineReader 15 ключова функционалност

Редактирайте и организирайте PDF файлове

Работете с всякакви документи, независимо дали са дигитални по произход или дигитализирани, по същия ефикасен начин. Отваряйте и редактирайте текстове, таблици и цялото оформление на Вашия PDF файл без допълнителни стъпки по конвертиране.

Създавайте и конвертирайте PDF файлове

Конвертирайте всякакви файлови формати или хартиени документи в PDF файлове, в които може да се търси, в съответствие с ISO спецификациите, или конвертирайте PDF файлове в Microsoft® Word и Excel® формати за усъвършенствано редактиране.

Защитавайте и подписвайте PDF файлове

ABBYY FineReader ограничава рисковете, свързани със сигурността, при споделяне и съхранение на PDF файлове. Полагайте и проверявайте електронни подписи, редактирайте чувствителна информация, отстранявайте „скрити“ данни и управлявайте достъпа до Вашите PDF файлове.

Автоматизирайте стандартните процеси по дигитализация и конвертиране

(само с ABBYY FineReader Corporate лиценз) Възползвайте се от инструментите за автоматизация, за да оптимизирате повтарящи се задачи за текстово разпознаване (OCR) или за да конвертирате множество документи в PDF и PDF/A документи,в които може да се търси, или в редактируеми формати като Microsoft Word, Excel и др.

Сравнявайте документи в различни формати (само с ABBYY FineReader Corporate лиценз)

Бързо откривайте разли­ките между две версии на документ, дори ако единият или и двата документа са сканирани документи, в които не може да се търси. Експортирайте промените в лесен преглед като PDF файл с коментари или като Word доку­мент с Track Changes (Проследяване на промените) с цел съвместна работа или споделяне с други хора.

Работете съвместно и одобрявайте PDF файлове с ABBYY FineReader

Споделяйте идеи, получавайте обратна връзка от екипа и одобрение на документи. Използвайте инструменти, за да дискутирате и вземате решения директно в PDF, като маркирате, коментирате и чертаете в документа.

Дигитализирайте документи и сканирани копия с OCR

Дигитализирайте хартиени документи и осигурете възможност за търсене в сканирани документи с цел съхранение и бързо, надеждно извличане или моментално повторно използване и редактиране. Възползвайте се от водещата на пазара OCR технология на ABBYY, базирана на AI, за Вашето дигитално работно място.

Работете лесно с универсален PDF инструмент

Насладете се на прост и лесен потребителски интерфейс и висококачествени резултати с ABBYY FineReader. Увеличете ефективността на ежедневната работа, като намалите броя на използваните приложения и елиминирате необходимостта от извършване на една и съща работа два пъти.

Коя опция на ABBYY FineReader е най-добра за Вас?

ABBYY FineReader предоставя на хората, работещи с информация, PDF инструментите, от които се нуждаят, за да отговорят на изискванията на дигиталния свят. Индивидуалните потребители, малките и средни предприятия, корпоративните клиенти или публичните и образователни институции могат да избират между две версии на ABBYY FineReader в зависимост от вида на задачите, които трябва да се изпълнят.

ABBYY FineReader 15 налични опции

ИЗТЕГЛЕТЕ 30-ДНЕВНА БЕЗПЛАТНА ПРОБНА ВЕРСИЯ НА ABBYY FINEREADER

Ново в ABBYY FineReader 15

Внедряване на ABBYY FineReader в цялата организация

Разнообразни, лесни и прости лицензионни опции отговарят на различните нужди на организациите с различен размер и ИТ инфраструктура. Стартирайки с 5 лиценза, можете да дадете възможност на служителите си да оптимизират PDF процесите в цялата организация.

Налични типове лицензи ABBYY FineReader 15

ABBYY FineReader Ползи за ИТ

Ползи за ИТ ABBYY FineReader 15

Системни изисквания за ABBYY FineReader

За подробен списък с всички технически изисквания и поддържани входящи и изходящи файлови формати, както и за подробности за езиците за разпознаване и езиците за сравняване на документи, моля, посетете www.ABBYY.com/finereader/specifications

 • Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7;
 • Персонален компютър с 1 GHz (или по-бърз) x86 или x64 процесор с SSE2 набор инструкции;
 • 1 GB RAM памет (препоръчва се 4 GB); при мултипроцесорните системи се изисква още 512 MB RAM за всеки допълнителен процесор;
 • 1,2 GB пространство на твърдия диск за типична инсталация на програма и 1,2 GB свободно пространство за оптимална работа на програмата;
 • За активиране на Вашия сериен номер се изисква интернет връзка.

За повече информация за ABBYY FineReader 15 посетете www.ABBYY.com/finereader или се свържете с нас.

ABBYY FineReader 15 може да поръчате от ТУК.

Продуктова Брошура ABBYY FineReader 15

BMG Data е официален дистрибутор на софтуерните решения на ABBYY за България.

Какво представлява ABBYY FineReader?
Защо ABBYY FineReader е идеален за Вашите PDF файлове?
Ключова функционалност на ABBYY FineReader
Коя опция на ABBYY FineReader е най-добра за Вас?
Внедряване на ABBYY FineReader в цялата организация
ABBYY FineReader Ползи за ИТ
Системни изисквания за ABBYY FineReader

br_labels:
a:58:{s:15:"label_from_post";s:0:"";s:12:"content_type";s:4:"text";s:4:"text";s:5:"Label";s:11:"text_before";s:0:"";s:14:"text_before_nl";s:0:"";s:10:"text_after";s:0:"";s:13:"text_after_nl";s:0:"";s:5:"image";s:0:"";s:4:"type";s:5:"label";s:11:"padding_top";s:3:"-10";s:18:"padding_horizontal";s:1:"0";s:13:"border_radius";s:1:"3";s:12:"border_width";s:1:"0";s:12:"border_color";s:6:"ffffff";s:12:"image_height";s:0:"";s:11:"image_width";s:0:"";s:9:"color_use";s:1:"1";s:5:"color";s:6:"f16543";s:10:"font_color";s:6:"ffffff";s:9:"font_size";s:2:"14";s:11:"line_height";s:0:"";s:8:"position";s:4:"left";s:6:"rotate";s:4:"0deg";s:6:"zindex";s:3:"500";s:4:"data";a:0:{}s:15:"tooltip_content";s:0:"";s:13:"tooltip_theme";s:4:"dark";s:16:"tooltip_position";s:3:"top";s:18:"tooltip_open_delay";s:1:"0";s:19:"tooltip_close_delay";s:1:"0";s:15:"tooltip_open_on";s:5:"click";s:22:"tooltip_close_on_click";s:1:"0";s:17:"tooltip_use_arrow";s:1:"0";s:17:"tooltip_max_width";s:3:"300";s:8:"template";s:0:"";s:16:"div_custom_class";s:0:"";s:14:"div_custom_css";s:0:"";s:17:"span_custom_class";s:0:"";s:15:"span_custom_css";s:0:"";s:14:"b_custom_class";s:0:"";s:12:"b_custom_css";s:0:"";s:15:"i1_custom_class";s:0:"";s:13:"i1_custom_css";s:0:"";s:15:"i2_custom_class";s:0:"";s:13:"i2_custom_css";s:0:"";s:15:"i3_custom_class";s:0:"";s:13:"i3_custom_css";s:0:"";s:15:"i4_custom_class";s:0:"";s:13:"i4_custom_css";s:0:"";s:15:"better_position";s:1:"1";s:10:"top_margin";s:2:"10";s:12:"right_margin";s:2:"10";s:13:"bottom_margin";s:1:"0";s:11:"left_margin";s:1:"0";s:11:"top_padding";s:2:"15";s:13:"right_padding";s:2:"15";s:14:"bottom_padding";s:2:"15";s:12:"left_padding";s:2:"15";}
classic-editor-remember:
classic-editor
Useful information:

Contacts

 

Log In

create an account
BMG Data

Login