Autodesk

Autodesk-BMG-Data-official-distributor-Bulgaria

BMG Data е официален дистрибутор и партньор на Autodesk за България.

Autodesk е световен лидер разработването на софтуерни решения с 37 годишна история. Днес фирмата предлага над 100 иновативни продукта за широк кръг от специалисти в различни индустрии – проектиране и строителство на сградиинфраструктура и индустриални съоръжения, машиностроене и развлекателна индустрия.

Софтуер за базово проектиране

Autodesk AutoCAD

AutoCAD LT – Световно позната платформа за 2D чертане

AutoCAD – всички функционалности на AutoCAD LT плюс инструменти за 3D проектиране. Вече AutoCAD включва в себе си познатите преди като самостоятелни специализирани версии на Map 3D, Raster Design, Architecture, MEP, Plant 3D, Electrical.

Софтуер за проектиране и строителство на сгради на база строително-информационни модели (BIM)

Autodesk-Revit

Revit LT – олекотен BIM платформа за архитектурно 3D моделиране

Revit – среда за създаване на параметрични модели на сгради от ново поколение. Включва инструменти за прокетиране, строителство и анализ по част архитектура, сградни инсталации и конструкции.

Advance Steel – проектиране на детайли за конструктивни елементи в BIM среда. Включва и AutoCAD.

Софтуер за машиностроене

Inventor Pro – водещ продукт за параметрично моделиране, анализ и оптимизация на елементи и машини.

Fusion 360 – иновативно облачно-базирано решение за проектиране, анализ и параметречен генеративен дизайн с инструменти за генериране на документация и ефективно сътрудничество при производствения процес в машинната индустрия

Софтуер за откриване на несъответствия

Navisworks Manage – инструмент за автоматочно откриване на несъответстия и колизии по предватирелно зададени елементи или параметри при проектиране, строителство и ли производствен процес.

Също така има функции за симулация на строителни дейности по предварително съставен график (4D) и изчисление на необходими количества материали и цени (5D).

Изисква предварително използване на BIM технология за пълна функционалност.

Софтуер за благоустройство и идейно проектиране

Autodesk Infraworks

Infraworks – иновативна облачна платформа за бързо и точно създаване и изследване на различни проектни алтернативи, максимално съобразени със сществуващите ограничения на терена. Включва богата библиотека с елементи за създаване на концепции при проекти за пътища, ВиК, мостове, ж.п., зелени площи, водни съоръжения, интерактивни презентации.

Софтуер за инфраструктура

Civil 3D – BIM платформа за създаване на проектна документация на базата на модели и анализ за ж.п., пътна и водна инфраструктура.

Софтуерни пакети – колекции

ARCHITECTURE, ENGINEERING, CONSTRUCTION (AEC) COLLECTION

Най – изчерпателния софтуерен пакет за проектиране, анализ и строителство на сгради и инфраструктура. Включва AutoCAD, Revit, Civil 3D, Infraworks, Navisworks и други.

PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING (PD&M) COLLECTION

Специално създаден за специалисти в машиностроенето. Включва AutoCAD, Inventor Professional, Fusion 360 и други.

BMG Data разпространява решенията на Autodesk на пазара в България чрез оторизирани партньори. Редовно организираме семинари в различни градове в страната със съдействието на нашите партньори, за да запознаем потребителите с възможностите на софтуерните продукти на Autodesk.

Свържете се с нас за допълнителна информация и цени.

Показване на всички 7 резултата