„Cloud computing“ се използва от 42% от предприятията в ЕС според проучване на Евростат

„Cloud computing“ се използва от 42% от предприятията в ЕС

Предприятията имат достъп до компютърни ресурси, хоствани от трети страни в интернет, вместо да изграждат собствена ИТ инфраструктура. Този набор от ресурси е най-известен като „Cloud computing“. Тъй като облачните услуги се предоставят онлайн, предприятията трябва да имат достъп до интернет, за да могат да ги използват. През 2021 г. 98% от предприятията в ЕС, в които работят 10 или повече лица, са имали този достъп.

През 2021 г. 42% от предприятията в ЕС са използвали „Cloud computing“. Това е увеличение с 6 процентни пункта от 2020 г. (36%) и повече от двойно повече от дела през 2016 г. (19%).

Тази информация идва от публикувани днес данни за използването на ИКТ и електронната търговия в предприятията. Тази статия представя шепа констатации от по-подробната статия с обяснение на статистиката.

„Cloud computing“, най-често се използва в скандинавските държави-членки на ЕС.

Въпреки, че делът на фирмите с достъп до интернет е на много сходни високи нива в държавите-членки на ЕС, използването на „Cloud computing“ варира значително, като най-високите дялове са отчетени в Швеция и Финландия (по 75%) и Нидерландия и Дания (по 65 %) през 2021 г.

В противоположния край на скалата услугите за „Cloud computing“ се използват от по-малко от едно на всеки пет предприятия в България (13%) и Румъния (14%).

Използване на Cloud computing в предприятията през 2021 г. (% от предприятията с достъп до интернет)

„Cloud computing“ се използват главно за електронна поща и съхранение

От предприятията, които съобщават, че използват „Cloud computing“, огромно мнозинство (79%) избраха облачно решение за хостване на техните системи за електронна поща. Около две трети използват облака за съхранение на файлове (68%) и за офис софтуер като текстови процесори и електронни таблици (61%). Повече от половината използваха облака за софтуер за сигурност (59%).

Използване на Cloud computing в предприятията в ЕС, според вида на услугите

Най-важното е, че тези предприятия също са използвали облака за достъп до по-модерни софтуерни приложения за крайни потребители, като финанси/счетоводство (48%), управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) (27%) и планиране на корпоративни ресурси (24%).

От най-сложните облачни услуги, над половината (59%) от предприятията, използващи облак, съобщават, че използват софтуерни приложения за сигурност, 47% хостват базите данни на предприятието в облака и една пета (21%) използват изчислителна платформа, осигуряваща хоствана среда за разработка на приложения, тестване или внедряване.

Източник: Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20211209-2)

Контакти

  • Тел: +359 2 460 50 60
  • E-mail: office@bmg.bg
  • Адрес: 1172 София, ул. Никола Габровски 14
  • Карта на сайта

Вход

създаване на профил
BMG Data

Login