MicroFocus

No products were found matching your selection.

Micro focus - BMG Data

MicroFocus – Една от най-големите глобални компании, предоставяща продукти и решения в ключови области като DevOps, Hybrid IT, Security and Risk Management и Predictive Analytics.

BMG Data предлага софтуерните решения на MicroFocus.

Свържете се с нас за повече информация.

Официален уебсайт: MicroFocus